Een 1e Gene Key 59 Contemplatie

Waarin en hoe oneerlijk ben ik nog?

Ja ja, de 59ste sleutel mijn uitdaging volgens de filosofie van Gene Keys (GK).

Een sleutel met de Schaduw van Onoprechtheid, die via de

Gave of Gift van Intimiteit naar de Siddhi van Transparantie leidt.

 

Dus ik stel mezelf de vraag. Waarin en hoe oneerlijk ben ik nog?

Hoeveel heb ik nog van mijn diepste schaduwkanten en gewrochten te ontdekken, spitten en graven?

Wat is er nog verborgen of schuilgehouden dat het licht niet kan verdragen? Iets dat mij van een hogere tril frequentie afhoudt?

En als er iets is waar ik steeds meer bewust van mag worden, wat ligt daar dan weer onder, en daaronder, en d’rondr?

Donder?

 

Het I Tjing hexagram symbool van 59 representeert een veranderingstoestand van Wind boven Water.

Zo symboliseert dit teken op een bepaalt niveau een oplossing door verspreiding van het drijvende schuim.

Datzelfde schuim dat eerst nog moest komen aandrijven en aan de oppervlakte mocht komen. Dat eerst verder verdicht en zelfs kan verstikken. Ik denk aan Scheveningen. Hoe valse lucht kan zijn.

 

Gave van Intimiteit

Met de gave van intimiteit wordt hier de allerhoogste vorm en energie frequentie bedoelt. Dat overstijgt dus het fysieke. Een innerlijk weten dat iemand van je houdt, blij met je is. Misschien ken je het?

Volgens de Human Design (HD)leer kan mijn Left Angle Cross, ofwel mijn zogenaamde Zon en Aarde Incarnatiekruis, mijn ziel goed gedijen wanneer bij mij de basisbehoeften van goede voeding, liefde, en intimiteit zijn vervult; (HD LAX of Spirit).

En laat dit nu juist ook een uitdaging zijn van deze tijd waar innerlijke transitie en mondiale transformatie bij veranderende omstandigheden onze aandacht vragen. Een tijd ook waarin onze emoties worden afgeschermd, fysiek contact beangstigd en de schaal van voedselproductie wordt vergroot en verarmd.

Kan mijn spirit hierin wel gedijen, goede voeding, intimiteit en liefde ervaren?

 

Als ik eerlijk ben, dan worden er bij diep verankerde krachten en energieen aangewakkerd (voor de GeneKeys volgers: de 51.5 in Pearl Jupiter en 51.2 IQ mentaal in Venus bij jonge adolescentie; en nu bewust in Mercury). Ofwel mijn reis verliep bij pre Corona van Gejaagdheid naar nu Initiatief en naar Ontwaken.  Volgens de Genekeysleer hebben we hier te maken met een Codon eiwitring in onze DNA structuur dat ons aanstuurt naar menselijkheid in gedrag.

 

Kijk naar deze fragmenten en misschien ervaar je net als ik hierin ook het schuim van verstikking en bevrijding?

bevrijding en frequentie? (https://www.facebook.com/auke.post.5/videos/1360536560823782)

of dit?

een bedenkelijke boodschap en frequentie? (https://www.facebook.com/jonathan.mays.35/videos/4205695852789667)

 

Ze roept bij mij een hulpvraag op, ’hoe kan ik mijn frequentie hoog maken en houden?’

Ja ik weet het, ik mag het zelf uitzoeken, maar voor eigen gewaarwording kan just goodwill van andere meereizigers behulpzaam zijn.

 

Hier sta ik, zo voelt het voor mij Transparant.

#tijdgeest #waarheidverandert #paradigmashift #menswaardigorganiseren #hoofddoekjes

 

Wil je meer weten over Gene Keys? Luister en lees dan verder.

Over de huidige zonnestand en de 59ste GK sleutel op You Tube Sleutel 59 Gene Keys Nederland (https://www.youtube.com/watch?v=3juLQTxpeKY)

En naar GK oprichter Richard Rudd op sound cloud: Unlocking your Genius; 59 (https://soundcloud.com/gene-keys/59th_gene_key_audio)

Of download het gratis hoofdstuk over de 55ste sleutel. Voor de GK reizigers, deze staat bij mij in Zon met een 6de profiellijn. Hierin worden ontwikkelingen en transformaties van onze tijd in al haar initiaties en grootsheid beschreven. 

 

Over what’s on my mind, deze post en over mij

Na een master in Bestuur van niet-Westerse gebieden volgde ik ooit een Master Practitioner NLP, Body Mind Language Coach/Trainer opleiding en maakte ik uitstapjes naar Geweldloze communicatie, Healing Tao, I Tjing en Astrologie.

Human Design en Gene Keys nodigde mij uit om opnieuw en verder innerlijk te observeren (contempleren) en patronen logisch te doorgronden met het duiden van trillingsfrequenties van energie. Nu echter ook praktisch en in meta (spiritueel)perspectief gekadert. Ik word wederom uitgenodigd om mijn hoogste potentieel, mijn genius, te be-leven. En ook de samenhang met mijn lage en hogere trillingsfrequenties, gaven een talenten (gifts) werden ermee belicht.

Zo kan ik nu met Human Design je leren je innerlijke autoriteit te volgen bij het maken van beslissingen, je profiel vanuit systeemperspectief te bezien (ook handig bij teams) en je incarnatie gift helpen doorgronden. Dankzij Hd kwam ik bovendien na verdiepingen in Oosterse, over samenhang van lichaam en geest, terecht bij Westerse astrologie.

Ik maakte vaker graag uitstapjes. Na mijn studie eerst nog als Koning Aap reisbegeleider, later als Internationaal Waarnemer tijdens Verkiezingen. Deze uitstapjes gaven invulling aan mijn behoefte aan avontuurlijke prikkels en aan voortdurend in ander gezelschap en omgeving willen verkeren. Tegelijk kon ik aan zoiets bijdragen als Rechtvaardigheid. Een diep verankerde, onveranderlijke kernwaarde in mij die me erkenning en bestuurskundige invulling verschafte. Mijn basisbril om de publieke zaak, het algemene belang te willen dienen. Dankzij deze reislustige levensfase kon ik achteraf beschouwd tevens ervaringen opdoen met transformaties van mijn verschillende levensrollen waar HD (met .6 profiel) over schrijft.

En Gene Keys leerde mij mijn perspectief nog verder te verbreden en verruimen. Het kerngerichte, het wezenlijke, het essentiële werd nu zelfs verdiept van ziele niveau naar eenwording in verscheidenheid tot aan hemelse waarden en het goddelijke drie eenheid bewustzijn toe.

Bovengenoemde benaderingen kan ik nu als een uitstekende opstap en aanvulling zien voor mensen die aan het begin staan van een traject van 3D naar 5D of die verdere integratie wensen in hun bewustwordingsevolutie.

Voor die mensen en bedrijven kan Kernwaarden bewustzijn (online)bijeenkomsten dan als startpunt (ook voor teams) worden ingezet. Onze Core Value Index (CVI) meet namelijk op een snelle wijze onze meest waardevolle innerlijke drijfveren of kernwaarden. Zo worden in het proces onze waarden automatisch samengevoegd en geclusterd conform aan in ons reeds verankerde archetypen.

Dat maakt de binding en verbijzondering van de CVI met eerder hierboven genoemde esoterische stromingen en methoden additioneel toetsbaar, meer compleet, integraal en holistisch.

 

Achteraf bezien denk ik dat dit mij ook onbewust heeft aangesproken toen ik in 2012 partner werd van Taylor Protocols en het gebruik van de CVI in mijn gedachtengang (naar 5D bewustzijn) begon te integreren.

Zo leert de CVI mij dat wij allen unieke combinaties van (daad)Kracht, (feiten)Kennis, (oprechte)Liefde en (zuivere)Wijsheid verenigen die we individueel of collectief, praktische of creatief in ons hoogste potentieel en frequentievorm met onze inzet mogen uitdragen en tot eenheid mogen verenigen. Stel je voor, zo’n vereniging in een tijd van noodzakelijke zelfbewustzijn groei en mondiale transformatie.

Als vrijheid beminnend mens weet ik nu ook hoe ik al deze protocols wil gaan gebruiken. Ik zal in verschillende vormen en met regelmaat op de zogenaamde sleutels reflecteren en voor leidinggevenden en particulieren #zelfbewustzijn_checkups, #CVI kernwaarden metingen en #broncodereadings aanbieden.

Zeker nu is zo’n compleetheid wenselijk en voor leidinggevenden in de ambtelijke of zakelijke wereld kan een CVI peiling uitstekend als vertrekpunt bij personeelsbeleid dienen. En bovendien desgewenst met een broncodemeting en analyse worden aangevuld.  

 

Voor info:

Website: kerngerichtinbedrijf.nl

Voor boekingen:

bel, app, mail of bezoek me.

 

Na een kennismaking kan ik je een maatgericht een voorstel doen.

 

Robbert coacht en adviseert met Kerngericht In Bedrijf leidinggevenden, teams en particulieren holistisch van 3D naar hoogste bijdragen op 5D pad.

#hoogstebijdrage

#inzetbaarheid

#nieuwetijd

#anderelan

59-55 59-55
gk every shadow gk gk every shadow gk
cosmic consiousness cosmic consiousness
welkom welkom