Ik heb iets te delen; zielsverlangen

Ik heb iets te delen; zielsverlangen

 

Lieve mensen, vrienden en tijdgenoten,

Ik heb iets te delen en creatief te uiten, en het komt van diep, diep binnen in me zoekend naar een vorm van creatie en creatieve kracht. En het is zoekend, zoekend naar vorm en vormen, zodat het ook voor jullie lezers voldoende waard blijft om verder te lezen.

Zoals sommigen van jullie misschien nog weten heb ik mijn bedrijfsnaam na eerst Dynamic Coaching en Consultancy (DCC) in 2013 verandert in Kerngericht In Bedrijf (KIB) en in Winnende Wending (WW).  Reden hiervoor was dat ik er achter kwam dat mensen en mijn doelgroepen helemaal niet stonden te wachten op dynamics of DCC, ondanks het weliswaar toenemende en zwaarwegender geluid over Transitie, kantelen, omdraaien, innovatie en transformatie en al dat soort jargon op allerlei vlak en in ons tijdperk.      

Nu echter, met zoveel onzekerheid en polarisatie over waar deze tijd ons zal brengen, met ook zoveel geladenheid, conflict en strijd is de roep in mij om me met KIB en WW te manifesteren op een manier die ik voorheen nimmer aandurfde groot. Moed had en is er in mij voor nodig, kwetsbaarheid en het gewoonweg erkennen van niet weten ook. Ook dat ik het niet alleen kan of hoef te dragen maar dat we het samen hebben te doen dringt tot mij door. En wat ben ik dankbaar dat ik me gesteund weet en niet langer kan ontlopen of wil ontkennen dat ik en wij ook lering kunnen trekken uit gebeurtenissen in ons verleden en uit ons verre verleden zoals in sages en mythes die in onze sprookjes besloten liggen. Niet alleen het duiden van onderliggende boodschappen en betekenissen die door onze voorouders op deze wijze werden overgedragen vinden meer en meer grond, ook de latere vertaling ervan in archetypes en wiskundige patronen en kosmische geometrie voedde mijn nieuwsgierigheid. 

 

Je kent het misschien wel, de verbazing wanneer iemand je pad kruist die je iets weet te vertellen waarvan jij dacht dat zal en kan niemand weten. Ik ervaar dit in elk geval wel, al dient de inhoud en vorm zich nu ook anders aan. Als voorvoelen welke dingen en mensen op een bepaald moment  voor mij de juiste zijn om van te leren, of waarin ik mijn pad verder in te ontdekken heb of los te laten.  Innerlijk weten en gedachte downloads leren ontsluiten, zien, aanvaarden, waarderen en erkennen vergde voor mij ook moed, maar wanneer het vonkje van nieuwsgierigheid is ontbrand en dat zal je misschien ook herkennen, dan wil ze vlammen.  

Mijn Zielsverlangen is om mijn licht te laten schijnen als een lichtkrijger op de verhalen, archetypes en geometrie, zoals dat ook door vele genootschappen is en wordt onderzocht, is toegepast, en wordt gebruikt en misbruikt. En dit verlangen vind ik nu ook aangemoedigd en versterkt door leringen die ik uit astrologische, filosofische, menswaardige en esoterische analyses over onze tijd, de huidige tijd en mijn plaats daarin, heb leren duiden als mijn waarheid.  Ik doe dit telkenmale weer door deze impact op mij te onderzoeken en bevragen door me diep, diep op mijn innerlijke kern, mijn bron van intrinsiek weten te richten. 

Zo ontwikkelde ik me tot een broncode coach, reader en holistisch assessor met ervaring in zelfonderzoek die mijn gevolgde paden verduidelijkten, en me laat zien hoe deze nu passen om verder te delen. Je eigen wijze zelf in waarheid en met impact en betekenis manifesteren.

Wat ik ontdekte en inmiddels als mijn geloof aanvaard, is dat sommigen van ons over vooruitziende sensoren beschikken en daar bewust van kunnen geraken. Dat anderen weer andere potenties en kwaliteiten meebrengen maar dat voor een ieder van ons juist een ontdekkingsreis nodig is, met hobbels en kuilen, om tot waarachtige potentialiteit van talent te komen. Waarden, spectra, kantelpunten en frequenties dienen zich aan en ik gun het een ieder om lessen uit levensgebeurtenissen te trekken en de vraag te stellen wat zou een positieve bedoeling hiervan kunnen zijn geweest?  

Laat mij me mijn voorbeeld delen. Als huisarts en later aalmoezenier bij Via Lucis vrijmetselarij in Den Haag, is mijn vader op latere leeftijd bouwstukken gaan voordragen met de intentie om bruggen te slaan tussen spiritualiteit en wetenschap. Als huisarts diende hij ook zijn eigen pensioen op te bouwen en hij wist zijn verdiende vermogen goed op te bouwen bij financiële beheerders die ook in clusterbommen en andere, in mijn ogen, onzuivere diensten en producten inkomsten vergaarden en belegden. Er is zelfs een moment in mijn leven geweest dat de huishoudelijke ruzies zo hoog opliepen dat mijn vader me dreigde te onterven als ik niet indamde. 

En dat deed ik. 

En dankzij deze keuze, realiseer ik me nu echt, heb ik sinds zijn overlijden in 2013 me in mijn bestaan en levensonderhoud kunnen voorzien. En dat niet alleen, ik ben in staat geweest om me te verdiepen in tal van zaken waarover ik hierboven schreef en welk vuur meer en meer brandt. 

En nu is daar het keerpunt.

Afgelopen weekend, het weekend van Nieuwe Maan in Schorpioen kwam via mijn vrienden netwerk een astrologe op mijn pad wiens analyse mij inspireerde om mijn persoonlijke horoscoop verder te analyseren. Ik bied al een en ander op dit gebied aan, zie mijn website en mijn aansluiting bij 64poortennaarzelfkennisVolksvrienden (i.o), en de Happiness @Work Movement maar nu mocht ik nog verder in het diepe graven, aangezien mijn belasting consulent me datzelfde weekend liet weten mij sinds 2018 niet als ondernemer te zien.  Mijn aangiftes zouden worden herzien, met naar ik me afvraag, ook gevolg voor Tozo’s?  

Dankbaar ben ik voor hetgeen mijn boekhouder me al veel eerder aankondigde, daar waar ik op weigerde te handelen omdat ik meer tijd nodig had, maar nu niet langer kan vermijden want onontkoombaar is. Er is reden en ik heb aanleiding om te bepleiten dat ik wel degelijk onderneem. Mijn benodigde tijdslijn mag misschien dan groter dan enkele jaren zijn geweest, in mijn gehele levenspatroon van keuzes, bronnen en schrijven, valt op te maken dat ik me voor een tijd als deze heb geprepareerd.  Ik heb mogen groeien en aanvaarden en meer dan ooit voel ik de aandrang voor manifestatie en dit delen, zonder dat ik verder weet waartoe het leidt.  

Wat ik wel weet, is dat ik met mijn keuzes voor Niet-Westerse Bestuurskunde, Waarnemerschap bij Internationale Verkiezingen, ondersteuning van kaders bij Vluchtelingen Zelf Organisaties, en als ik dharmisch verder ga, opgroeien in een doktors gezin met een moeder die voor haar vrijheid op 16 jarige leeftijd vluchtte,  deze geometrie iets met transformaties naar een alternatieve kijk op zaken te maken zal hebben. Mijn kernwaarden en archetypes spelen daarin een rol.  Van Crisis naar Kans, en fricties creëren energie, die optie ligt nu voor me en zo geef ik er gehoor aan. Misschien en wanneer je dit leest ook een manier voor jou? Dank, dank mijn lieve inspiratoren, wanneer het moment er is, deel ik mijn dank met jullie, in vol aangezicht en aura. 

 

In liefde, 

Robbert (18-11-00)   

 

GK kaart GK kaart
vuur water hand vuur water hand