Vandaag is het nieuwe jaar pas echt begonnen

De zon opent de 41ste transitie poort

Vandaag is het nieuwe jaar pas echt begonnen als je het energetisch en holistisch bekijkt, en als je de I Tjing mandala volgt.

 

De zon opent de 41ste poort, die van beperking na de voltooiing van een afgeronde vorige cyclus. Deze poort activeert het zogenaamde stop condon in onze genetische eiwit huishouding, waar al onze multidimensionaal gelaagde informatie in is opgeslagen.

 

De 41ste poort staat voor de sleutel van gevoelsmatig begrip die aan het begin van een nieuwe jaar cyclus wordt geopend.  Elk energetisch nieuw jaar start in het zogenaamde mandala kruis van ongewisheid die ons MAXIMAAL nieuwe mogelijkheden levert. Dit druist in met onze westerse jaartelling. Die start wanneer de energetische patronen nog niet zijn afgerond, zoals net in het winterseizoen op 1 januari. Hoe kan dan een vrij en ongeconditioneerd nieuw en innovatief proces volledig aanvangen, laat staan je voornemens succesvol verlopen ?

 

Of te wel, iets nieuws op 1 januari voornemen, initiëren of elkander toewensen klopt energetisch niet.  Pas als het maximale van de afgelopen cirkel is bereikt, pas wanneer de energetische groei  in beperking omslaat, en er reden voor innerlijke waarheidsvinding is ontstaan,  pas dan is de cirkel compleet en dat is vandaag het geval.  De cirkel kan pas compleet zijn wanneer het moment van ’beperking’ is bereikt en heeft alles met ons persoonlijke proces om tot innerlijke waarheid te komen te doen. 

GK 41 Current world team GK 41 Current world team