1e Nieuwsblog 2018 Kerngericht In Bedrijf

ingevoerd op 02-01-2018

 

2 januari 2018  en een 1e Nieuwsblog Kerngericht In Bedrijf. Waar is dat nu weer voor nodig?

 

Nou, er staat nog al wat te gebeuren als je de HR trends en ontwikkelingen mondiaal analyseert en bekijkt. Daar gaan we dus niet over schrijven, althans niet direct of rechtstreeks in dit eerste exemplaar.

 

Waarover dan wel?

Nou, eigenlijk wil ik in dit eerste exemplaar de trends en ontwikkelingen op arbeidsmarktbeleid,  recruitment, en wendbaar organiseren vanuit een meer strategisch perspectief aankondigen. En ja, ik neem ook de korte termijn bedrijfscontinuïteit mee!

Beiden invalshoeken zijn natuurlijk onvermijdelijk want enerzijds staan de traditionele vormen van hiërarchisch organiseren al geruime tijd onderdruk, bieden deze nog wel voldoende perspectief?

Lees bijvoorbeeld over het organiseren vanuit het beginsel van vertrouwen van Allard Droste waarom vertrouw je niet op een ander? (http://www.managementimpact.nl/verander-management/artikel/2017/10/allard-droste-waarom-vertrouw-je-niet-op-een-ander-10112167) In dit artikel wordt een wezenlijke en nastrevenswaardige stap naar (menswaardig)organiseren belicht. Ze houdt een stap naar meer rol, proces en taakbewust werken in. Functioneel gedreven projecten dus en gezien de snelheid van veranderingen, ongetwijfeld in termijnen begrensd.

 

Vertrouwen?

Interessante vraag lijkt mij of zo’n uitgangspunt ook voor de lange termijn een oplossing biedt? Bedrijfsmatig en met betrekking tot hedendaagse en maatschappelijke vraagstukken? Ik denk bijvoorbeeld aan consumptie volumes, energiegebruik en afvalbergen. Je kan verwachten dat met de (digital)kennis van nu, nieuwsvergaring en nieuwsdeling over bedrijfsactiviteiten steeds sneller naar buiten komt en bedrijven hierop worden beoordeeld? 

Maatschappelijke en arbeidsgerelateerde vraagstukken zoals inkomensverdeling,  flexibilisering of de eigen rol bij inclusiviteit en diversiteit? Ongetwijfeld dat met ‘vertrouwen’ ook een stap richting arbeidszekerheid kan worden gezet als daar expliciet voor gekozen wordt. Is er met de kennis van nu nog meer mogelijk? Daar ga ik wat mij betreft de komende reeks nieuwsblogs op in. Wil je het volgen? Schrijf he dan in Inschrijving voor KIB?s 4 jaarlijkse blog. (mailto:info@kerngerichtinbedrijf.nl)


 

Robbert Sedee

 

Core Value Index: Innovator, Banker

Human Design: Projector profile 6/2. Incarnation Cross: 55/59-9/16

NSK: 9-5-9 (Vuur - Aarde - Vuur)

Tzolkin: Blauwe hand, Kin 67, Toon 2

Chinese Dierenriem: Hout Draak

Westers: Vis-Leeuw

 

Wil je ontdekken en uitwisselen hoe je deze kwalificaties naar je levensmissie en collectieve bijdrage kunt vertalen? Schrijf je dan in voor  Ontwikkel je beste zelf (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/ag-27205-0/agenda)