Jaarbericht 2018/19 van Kerngericht In Bedrijf (KIB)

ingevoerd op 04-02-2019

 

Ontwikkelingen met bedrijfsoptimalisering en persoonlijke groei in 1!

Beste lezer, met genoegen biedt ik u hieronder mijn ontwikkelingen met ‘Bedrijfsoptimalisering en vitalisering in 1!’ van afgelopen jaar aan. Vandaag, 4 februari, wordt immers een energetisch jaar afgesloten en treedt een nieuw Chinees Nieuwjaar in. Een andere energetische frequentie (meer verdichtend en  samengebald, gracieus en bekoorlijk) wordt manifest als je dat vergelijkt met de divergerende en as verspreidende aandacht van afgelopen vuurjaar (trigram ’li’ Chinees).

En zeker, het afsluiten en bezinnen op deze twee in de titelgenoemde nauw samenhangende thema’s kostte me tot op heden de nodige moeite.

 

Op persoonlijk vitaliteitsniveau worstelde ik met duiding omdat de hier bedoelde trilfrequentie pas vandaag omvormt naar een andere dichtheid. Daarnaast is ook de huidige winterperiode, traditioneel een periode van reflectie, nog maar nauwelijks over haar diepste intensiteit heen. Het voorgaande jaar afronden op 31 december en nieuwe vergezichten formuleren voelde persoonlijk nog niet oprecht en uit het hart. Ergo, nog weinig kerngericht en gezond vanuit vitaliteitsoogpunt. Ik zat als een zogenaamd ‘vuurtype’ nog middenin allerlei ‘vuur-’ en winterreflectie processen.  

 

Gelukkig voelt die periode afsluiten en evalueren nu wel relevant. Ik doe dat vanuit mijn ZZP-schap en in termen van bovengenoemd KIB adagium. Het voelt daarnaast nu ook goed om mijn eerste kwartaal plannen voor 2019 uit een te zetten. Ik kies bewust om mijn voornemens per kwartaal te bezien. Zie het als een resultaat van een besluit dat ik pas recentelijk en vanuit de gevolgde zienswijzen, instrumenten en verwachtingen heb kunnen nemen. Een impressie:

 

KIB ontwikkeling; persoonlijke groei

Eind 2017 luisterde ik naar een een astrologische voorspelling (https://www.youtube.com/watch?v=eAocRfRThgU&sns=em)waarin een grote transformatie en initiatie’ voor 2018 werd aangekondigd.

Een periode van onszelf ont-wikkelen en onze kern bloot leggen diende zich aan. We zouden worden gestript met de bedoeling om onze opgedane zelfkennis maatschappelijk in te zetten en zo bij te dragen aan het collectieve bewustzijn. Deze uitnodiging en erin meegaan zou cruciaal zijn voor ‘overleving’ aldus de voorspelling. En achteraf beschouwd spreekt het deel vanaf 18.40min. mij met name aan. Vrij vertaald zouden grote en vele oogsten op ons pad komen alwaar we wat mee zouden kunnen doen; ook loslaten!

Mijn persoonlijke ervaring met het zogenaamde energetische vuur jaar 2018-2019 (tot 4 feb 2019) en de vele oogsten waarmee ik mij inderdaad identificeerde logen er niet om. Ze gaven me ook voldoende ’evidence based’ input. Ik schrijf er nog over in mijn volgende blog. Kennisdeling: het element vuur in een vuurjaar; persoonlijke ervaringen.

 

KIB ontwikkeling: Bedrijfsoptimalisering

De opgave om bedrijfsoptimalisering kerngericht aan te pakken kwam pas werkelijk tot samenhang tijdens een recente People’s Business bijeenkomst op het WTC waar o.a. oud Minister President Dr. J.P. Balkenende een inleiding verzorgde.

 

Balkenende betoogde daar dat indicatoren als rendement en continuïteit centraal staan voor een onderneming uit het verleden. Binnen de grenzen die de samenleving stelt voegde hij er aan toe. Tegenwoordig echter zou het succes van ondernemen worden afgemeten aan hoe dienstbaar jij bent voor de maatschappij. Had ik zo’n transformatie tendens niet eerder bij hierboven genoemde voorspelling op YouTube gehoord?

 

Bij KIB kreeg mijn dienstbaarheid aan de samenleving in elk geval invulling met het doorgronden en opvolgen van de instrumenten die ik persoonlijk inzette bij het doen van zelfonderzoek en inzetbaarheid. Ik pelde en ont-wikkelde mijn kern, en die proces inzichten en ervaringen verwerkte ik vervolgens in mijn workshops, en coaching-praktijk. Daarbij hield ik oog voor de energetische frequenties van datzelfde jaar. Resultaat?

 

* Een 20-tal Core Value Index (http://bit.ly/CVI™) en Human Design(+) (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-119753/pagina/human_design.html)rapportages voor ZZP en MKB. 

* Workshop modules voor: Ontwikkel jebesezelf (http://bit.ly/ont_wikkel_je_beste_zelf)

* Gast- en Inspiratie sessies; (http://bit.ly/INSPIRATIE_SESSIES) Meet-ups.

 

* Daarnaast verhuisde KIB van werkruimte in het WTC-beursgebouw. (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-103271/pagina/contact.html)

En toch, was het niet eenvoudig om mijn diensten over het voetlicht te krijgen. Zo brachten mijn marketingpogingen via sociale media weinig op. Representatief waren acties op populaire platforms met nul betrokkenheidsacties, nul-likes, nul-bezichtigingen en zero-uitgaven! Kort om: KIB’s omgang op sociale media kan beter en hulp daarin is wenselijk.

Al was ik er ook op voorbereid. De weg van vallen en opstaan, en wachten op de erkenning of uitnodiging komt immers meermaals in mijn Human design profiel (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-124216/pagina/practice_what_you_preach_toch.html) voor. En ook mijn wens om complexe vraagstukken te duiden en te vatten is in mijn CVI profiel (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-124216/pagina/practice_what_you_preach_toch.html) herkenbaar. Meer concreet, ik heb een rol om met zelfinzicht aan het collectieve weten bij te dragen. Al adviseerde enkele van mijn inspiratoren me om me terughoudend in 2018 op te stellen omdat er al zoveel op mij af zou komen. En inderdaad ik voelde me geraakt door vele prikkels en ik kon me met vele oogsten identificeren. Het voelde alsof ik overal iets mee kon of moest. Dat selectief doen en loslaten ook tot de mogelijkheden behoorden, doorzag en doorleefde ik allerminst. Eerder werd het een jaar van druk, verwondering, verwarring, frustratie en verbazing over de hoeveelheid en intensiteit aan prikkels waarmee ik mij identificeerde en steeds maar weer bij bedacht dat ik er iets zinnigs mee moest of kon. 

Nu kan ik gelukkig en conform mijn observaties en ontwikkelde inzichten wel op kleine schaal en met enthousiast het nieuwe KIB Kwartaalplan-Agenda (http://bit.ly/Agenda-KIB) aanvullen en uitdragen. Lees er meer uitgebreid over onder ‘wat mij beweegt.’

 

Wat mij beweegt

Laat alle dingen op hun eigen stille en ongestoorde manier ontwikkelen en laat het diep van binnen komen; door niets gedwongen of versneld, tot het is uitgedragen en dan geboren mag worden.

Rijpen als een boom die zijn sappen niet dwingt 

en met goede moed de stormen van de Lente doorstaat, 

zonder de angst dat daarna de zomer misschien niet door zal breken.

Het komt! 

Maar alleen bij de geduldige die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt,

zorgeloos stil en wijds.

We mogen geduld hebben met de onopgeloste zaken in ons hart en verzoeken de vraag zelf lief te hebben, 

Het gaat er om alles te leven, want als men de vragen leeft, komt er een moment dat je vanzelf in de antwoorden bent beland.

Rainer Maria Rilke (mix).

 

Kwartaalplan 2019

In de wetenschap dat voor ons een jaar ligt met een zogenaamde frequentie van ‘Aarde-Berg’ dichtheid, betekent dit voor het eerste kwartaal van KIB een klaar, rotsvast en overzichtelijk optreden, prikkelend en revolutionair. Conform mijn eigen profiel(en) en verwachting wordt impact en betekenis nagestreefd met het intensiveren van blogs en nieuwsbrieven en/of met het starten van vlogs. Wetende dat het waarnemen van energetische frequenties ons de mogelijkheid biedt om de wereld vanuit rust en schoonheid te (her)vormen. 

If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energies, frequency and vibration” (Nicola Tesla)

 

1) Blogs, nieuwsberichten en vlogs 

*Kennisdeling: het element vuur in een vuurjaar; persoonlijke ervaringen

*Populaire assessments kritisch bekeken  (TMA, Insights, Myers Briggs, CVI..)

*Inzetbaarheid menswaardig organiseren; sprongen in matching en kwaliteit

*Inzetbaarheid menswaardig organiseren; gevolgen voor organisatie en arbeidsmarkt.

Interesse? Inschrijven op nieuwsbrief (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-119591/pagina/nieuwsbrief_aanmelding.html):

 

Continuering van diensten: 

*Zelfbewustzijn check-up (http://bit.ly/zelfbewust-check-up)

*Inzet van CVI bij bedrijfsoptimalisering (http://bit.ly/KIB-bedrijfsoptimalisering)

*Inzet van CVI bij Loopbaankeuzes (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-73144/pagina/loopbaankeuze_coaching.html)

*Training en coaching in teams (http://bit.ly/KIB-teams)

 

Workshops en Meetings:

*Menswaardig organiseren met human design (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/ag-27205-7-116461/agenda/menswaardig_organiseren_met_human_design.html)

*Affirmaties op essentie (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/ag-27205-7-117378/agenda/affirmaties_en_interventies_op_je_essentie_workshop.html)

*Energetische kwaliteit leren lezen (op aanvraag)

*Energetische kwaliteit van voedsel waar(aan)nemen (op aanvraag)

*Energetische kwaliteit en maatschappelijke inzetbaarheid in co-creatie en op aanvraag.

 

Tevens zal worden ingezet op:

*Nieuwe adreskaartjes met nieuw werkadres 

*Concretisering van het KIB adagium in termen van: bevlogen inzet, duurzame relaties en energetisch bekrachtiging

*Samenwerking en co-creatie met partners (http://www.kerngerichtinbedrijf.nl/pg-27205-7-72699/pagina/partners_en_co-creators.html)

*Ontwikkeling aanbod en Marokko reis

*Brainstorm KIB academie

 

Vrijwillig

*Vertalen van enkele zogenoemde ‘Gene Key pulses’

 

Over mijn profiel: 

Ik ben hier om patronen te ontdekken en ideeën te delen. Ik doe dit met soms kritische en extern gerichte blik. Het Is belangrijk voor mij dat ook het half lege glas in ogenschouw (en inclusief) wordt genomen. Niettemin, ik beoog enthousiasme en doe het liefst aan aanwakkeren van gewaarwording. Ik katalyseer en verbind graag op de kern en in nieuwsgierigheid. Kort om ik initieer en choqueer gemakkelijk omwille van collectief gewaarworden. 

Mijn maatschappelijke bijdragen? Frequenties van waarden naar een hoge bestaansvorm brengen, emotionele klaarheid en zuiverheid nastreven. Op mijn schaal hierin van meerwaarde en betekenis zijn. 

 

Robbert Sedee

4 februari 2019

 

ontwikkel_resized ontwikkel_resized