Fricties creëren energie.

Broncode Coaching:

Door Robbert Sedee Kerngericht In Bedrijf

 

Keer op keer keert het terug.

Dat nadenken en contempleren op gedachten die inspireren

maar die vrijwel nooit aanpassen of herzien.

Gepaard met angst op dat besef van innerlijk weten 

maar steeds opnieuw onvoldoende in staat om het uitdragen vorm te geven

of logisch uit te leggen. 

 

Mentale angst voor gevolgen, afscheiding of onwetendheid, 

tot een moment dat wel een fundament en vorm ontstaat. 

Geen voorspellend bewijs, slechts ervaring, en het weten. 

Zo graag inspiraties willen omzetten 

zodat ze deelbaar zijn en je ze vertellen kunt. 

 

En dan, dat moment, soms in de stilte, vaak midden in de nacht.

De druk van zoekend zijn, en willen oplossen, een volgend inspirerend mysterie. 

Tot dan die opluchting, dat bewustzijn, sleutels van jouw absolute waarheid.

 

Zo’n diepe afstemming in collectiviteit 

die soms ook anderen naar hun waarheid toe beweegt.

Als creatieve inspiraties die kunnen aanzetten.

 

Om zelfbewust te raken is nu ons zelf tijd geven en onze broncodes helpen ontsluiten nodig.

Vannacht zag ik mijn leven en levensbeschouwingen in tientallen ijsvlokken uitgekristalliseerd. Ik overzag de thema’s in vorm gegoten en gematerialiseerd. Tientallen vlokken, ieder afzonderlijk mooi maar niet per se in harmonie met een naastgelegen andere vlok. Sommigen leken zelfs onderling antagonistisch zoals mijn kristallen business drive vlok en levens- of zielemissie vlok. Wel nam ik ze in een zelfde hoek of windrichting waar.

Ik zag ook gezichten in een fijnstoffelijke en niet gekristalliseerde vorm. Ik worstelde ermee want ik kon het niet in mijn verhaal duiden, of zonder vorm beetpakken, controleren of sturen. Het duurde even totdat ik besefte dat zij als vloeibaar door het kristallen park bewogen, de eigen weg volgend. 

Ik las gisteren over intuïtie en het oordeel van het oneindige universum. Over ons (kristallen) rigiditeit die ons scheidt van een oceaan van natuurlijke flow. En ik las over de eigen intuïtie die de natuurlijke flow kan voelen, kan meebewegen en soms als een surfer op het water kan omslaan. Wellicht omdat je nog onvoldoende hebt geleerd hoe erop te vertrouwen is of mee te werken valt. 

Ik las over extreem Yin produceert Yang en extreem Yang produceert Yin. En dat alles is samengesteld uit beiden potenties en kwaliteiten. Er is altijd polariteit. Middelpuntvliegende en middelpuntzoekende kracht, contractie en uitzetting. Gezamenlijk leveren ze alle energie voor alle verschijnselen.*  

Fricties creëren energie.

Ik dacht aan het huidige WHO corona status ’A’ tijdperk waarin allerlei motieven onze individuele, maatschappelijke en economische vrijheden beïnvloeden. Herhaling en accumulatie van soms oncontroleerbare berichtgeving, soms tegenstrijdig of zonder enig (wetenschappelijk) fundament.  Toenemende controles en betwistbare besluiten omgeven met mistig belang snijden kristalscherp en door angsten gedreven overal verbintenissen door.  De aarde lijkt sterk in crisis en deze is gepolariseerd.

En van ons wordt een hoge mate van incassering, flexibiliteit, aanpassing, meegaanbaarheid en vertrouwen gevraagd. Universele wetten als verlangen naar vrijheid, samenzijn, samen beleven, reizen, flaneren, aanraken elkander zien worden onder het mom van een nieuw normaal, messcherp uit het vertrouwde en comfortabele kristallen raamwerk gesneden.  De middelpuntvliegende krachten worden met politieke kracht en kristallen WHO protocols met rigiditeit beperkt. Medische mondkapjes? IC’s wel, verpleeghuizen en hun hulpverleners niet. 

Ik moest denken aan het tijdperk Verdonk waarin een hand weigeren te schudden door massa media nog als groots en als uiting van disrespect werd uitgedragen.

En ik denk en zie mezelf terug als jongste kind in een huisartsen gezin. Een waarin ik al in een 1,5 meter huishouden en continue handen wassen mocht opgroeien.  

Of ik denk aan al die onderwerpen op het gebied van sociale cohesie, samenleven en over de kracht van verbinding. Onderwerpen waartoe ik me altijd toe aangetrokken voelde en levenslang naar mijn antwoorden zocht. Thema’s die soms gevoelig lagen en soms in mijn werkkring werden afgeschoten. Zo voelde en beleefde ik althans mijn ’slachtofferschap’.

En nu ervaar ik een rigide en op onzuivere grond gebaseerd, nieuw normaal dat eenvoudig naar voorwaardelijke vrijheid en zelfs (toekomstige)verbanning tendeert. Niet bewust een angst, eerder een vermoeden van een tendens.

En wat kan ik me dan verheugen dat het ene uiterste natuurlijk en noodzakelijkerwijs omslaat in haar tegendeel. Van extreme verdichting naar uitzetting en vrijheid. Wow wat een bekrachtiging en vertrouwen geeft me dat. 

In de NLP wordt gezegd, ’waarop je focust groeit’. En Winnende Wending, koos ik in 2013 als derde bedrijfsnaam. Een geuzenaam. Want dat het voormalige normaal niet te verduurzamen viel, daar was ik, net als u, al eerder van bewust. Zo’n kristallen stelsel is simpel gezegd niet moreel te rechtvaardigen. Een oproep om onze productie en consumptie te herwaarderen, steun ik daarom. Ook in tal van andere besluiten zit ongetwijfeld logica. Laten we het erover hebben en neem alsjeblieft iedereen en niet uitsluitend stemgerechtigden serieus. Benader een ieder in waarde en bespreek onze mogelijkheden liever eerlijk en oprecht. Zitten de IC’Sc vol wees duidelijk over de risicogroepen en pas je beleid daar op aan.

Naast politieke en sociale transitie naar liever een nieuw elan is er zo geloof ik een diepere vorm van gewaar zijn mogelijk. Een die ons helpt om bewust af te stemmen op wat wij intrinsiek en intuïtief al weten maar wellicht nog niet altijd vertrouwen of verstaan. 

Ook ik zal uiteindelijk meer mijn verantwoordelijkheid nemen. Al weet ik dat dit een ruimere en flexibelere geesteshouding, en vooral moed van mij verlangd. Een mentale wendbaarheid en volwassenheid die bewust is afgestemd en geïntegreerd. 

Een keuze kan zijn om in het tijdperk van het nieuwe elan snel verloren terrein en geldelijk verlies te willen ondervangen en compenseren. Bij een ander elan heb ik echter andere richtingen, tempo’s en koersen voor ogen. Een die vanuit een intuïtieve intelligentie en verbondenheid, met hart en verstand, en met inzet van hedendaagse kennis en technieken ten goede van het geheel opereert.  Zeer zeker, wat kijk ik uit naar gesprekken, dialogen, ontwikkel innovaties en onafhankelijk assessments afgestemd op ieders eigen energiehuishouding, conform onze broncodes. 

 

#tijdgeest #mondkapjes #dewaarheidverandert #paradigmashift #menswaardigorganiseren

ijskristal2 ijskristal2
ijskristal ijskristal
Bron Code Frequencie Coach Bron Code Frequencie Coach
groet groet