Nieuwe mensheid: De algoritmen van ontwaken met gene keys

En pad van mijn zielsbevrijding?

Voor wie een Gene keys voorproefje wil op Richard’s ’mystics’ komende zondag 14 mei, en/of voor wie (een keer wil) aansluiten op deze tribe.

Luister en kijk naar ’de algoritmen van ontwaken’. Richard onderzocht het ontsluiten van ’ons genie’ in ons DNA, en relateerde dat aan veranderende tijden en de oorsprong van de gensleutels.

’The Algorithms of Awakening. Richard explores Unlocking the Genius in Your DNA, our changing times and the origins of the Gene Keys’.

voordracht Parijs (https://www.youtube.com/watch?v=sBrp-jThiR4)

Persoonlijk ervaar ik de gespletenheid in mijn Human Design profiel op enerzijds de Parel van ’prosperity’ met sleutel 51.5 (hexagram donder boven donder in I’Ching). Zo zou ik met creatief initiatief vanuit het hart mijn agitaties (over machteloosheid en slachtofferschap) kunnen omzetten en transformeren naar bewustheid ’awakening’). 

Anderzijds heb ik de 39.3 wortelkracht sleutel op thema van bevrijding. Dit pad ontstaat uit de dynamiek van mijn levenskracht (gekoppeld aan mijn kernwaarden) waardoor mijn mechanische aard en ’lage’ energetische frequentie huishouding van provoceren uit automatisme wordt omgezet en getransformeerd. Met als doel waarheden -indien tijdig bewust van de prikkels- waar nodig op andere wijze te achterhalen. Namelijk met ’ver-lichting’. Bevrijden).

De boekpresentatie ”Tunnel Visies, hoe realiseren we vrede in Oekraïne” van Ab Gietelink zondag as. spreekt me dan ook minstens net zozeer aan. Mijn Split Magic in the now wil collectief verlichten en bevrijden!


Dat doet me ook denken aan:

Een nieuwe mensheid en zijn nieuwe ‘mystiek’ 

Overgenomen en ontleend van een uitnodiging van Maarten Zweers en Symbolisch Theater 4 juni as. 


”We staan op het punt een nieuwe mondiale samenleving te betreden met wezenlijk andere mensen met andere vermogens, levensopdrachten, in veel opzichten zelfs met een totaal andere kijk op wereld en leven. Daardoor zal de mens ook een andere ‘mystiek’ ontwikkelen, niet meer ’verborgen’, maar voor iedereen toegankelijk.


Ook al doet het woord mysterie vermoeden, dat daar juist niets van valt te begrijpen, is dat niet het geval. Dat wisten de oude mystici ook al. De belangrijkste noties van diverse spirituele stromingen van zeer oude en recente datum zullen dan ook in deze nieuwe benadering van de mystiek weer terugkeren.

Maar de weg om tot die inzichten te komen zal compleet anders moeten zijn.

Waar de oude mystiek op visies van grote zieners en traditie is gebaseerd en alleen aangenomen of verworpen kan worden, maar nooit op eigen kracht begrepen, moet de mystiek van de nieuwe tijd voor de mens vanuit zijn eigen denken toegankelijk zijn.


Van een de kosmos overstijgende wereld dalen we met ‘Hermes, de bode der goden’, af tot in het kosmische avontuur van een kosmische God – een avontuur dat wij tot in ons aardse bestaan mee beleven - sterker nog, waarvan we deel uitmaken en de essentie ook in het innerlijk van ieder levend wezen verscholen ligt.

We gaan ontdekken, hoe de kosmos is opgebouwd en op welke wijze een ‘Heilige Lijn’ alles daarbinnen aaneenschakelt en verbindt.


De Schepper, Bouwmeester, Demiurg of hoe we Hem ook maar willen noemen, is voor de meeste mensen het startpunt van hun religieuze denken. Maar dat is Hij in het mystieke denken niet.

Wat wordt er beoogd met de schepping, wat is de opdracht van alle vormen van leven daarbinnen, waaronder de mens? 

Zo reizend op Hermes’ vleugels zal ons duidelijk worden, waarom de nieuwe mens tot nieuwe mystiek kan, ja zelfs moet komen, gezien de vele nieuwe levensopdrachten die hem wachten.

Dat zijn de vragen die in deze voordracht centraal staan.


Wilt u alvast een idee krijgen van deze thematiek en Maartens benadering, zie dan de 3 voordrachten Maarten Zweers (https://maartenzweers.nl/voordrachten/), die hij enige maanden gelden in The Embassy of the free mind in Amsterdam heeft gegeven. 

 

Rs

14 Mei ’23 potentials

I’Ching, Human design, Gene Key: 23.5 

Dreamspell: Kin 101; toon 10 

Antroposofische 6de week spreukUit eigenheid (https://weekspreuken.antrovista.com)

#attraction #dharma

 

Opgetekend: 11 mei ’23

I’Ching, Human design, Gene Key: 23.2

Tzolkin Harmonische Module Kin 98, toon 10

richard 14 may richard 14 may
gk 51 gk 51
gk 51 in ram; pioneer, warrior, adventurer gk 51 in ram; pioneer, warrior, adventurer
gk 39 liberation gk 39 liberation
ab boek ab boek